Claim ETH mỗi giờ (6 coin) và rút về faucetpay uy tín 100
link ở dưới cmt
Đây là kênh thử 2 của mình, làm về airdrop, rất mong ae ủng hộ: https://www.youtube.com/channel/UCU-YQGeYOOfEfJn1n5BWd2Q
Tạo ví Faucetpay: https://bit.ly/32fmpPY
Expresscrypto: https://bit.ly/2QjS6lv
Ví ERC20 hay gọi ví Trust Wallet: https://bit.ly/34D391V
Telegram cập nhập web mới rút tiền và những bằng chứng thanh toán mỗi ngày ghé vào đây nhé: https://t.me/louisdnk
Nhóm kín Telegram giúp nhau kiếm tiền: https://bit.ly/2QH9Bg4